Logo2

Verkeersproducties en rijinstructie

Sinds 1979 ben ik rijinstructeur personenauto, daarna volgde ik aanvullende opleidingen vrachtauto en autobus. Vervolgens de Rijopleiding in Stappen (CBR 2004); Taxileraar (Verkeersacademie 1996)); Erkend rijinstructeur leerlingen met ASS en AD(H)D (Spectrum Brabant 2010 met jaarlijkse intervisies tot 2019);Faalangstinstructeur (De Coninck2008); Coach Beelddenken (Oostveen 'ik leer anders' 2010); Het Nieuwe Rijden (VVCR Rijssen (2003) en Verkeersacademie (2008 en 2013); ABC gesprekstechnieken; Brainblocs (2017-2018); Oplossingsgericht werken (2018) VerkeersAcademie) en Instructeur Voorrangsvoertuigen OGS+ (Bruseco2019).

Schrijven voor vakbladen
Sinds 1984 schrijf ik voor vakbladen, zoals 'Rijinstructie', (rij-instructie.nl) het vakblad voor rijopleiders en voor het Magazine Personenvervoer (personenvervoermagazine.nl) over personenvervoer (tot 2016). Praktisch vanaf de oprichting (1999 tot 2016) heb ik voor het weekblad AutoWeek geschreven, o.a. voor de rubriek 'Vraagt u maar', columns over actuele zaken in de rijopleiding en allerlei reportages op verkeersgebied.
In samenwerking met het Team Verkeer van de politie Den Haag produceerde ik de Crashcases, verhalen over oorzaak en gevolg van een verkeersongeval. In 2000 is dit met de Verkeerspolitie Regio Utrecht van start gegaan in 2012 met politie Den Haag in een nieuw jasje gestoken.

Ontwikkeling verkeersleermiddelen
Voor een uitgeverij van verkeersleermiddelen ontwikkelde ik CD-ROMS voor de bromfietsopleiding en lesboeken voor de taxiopleiding. Tevens was ik mede-auteur van verschillende lesboeken op verkeersgebied.

Voor de Stichting Rijvaardigheidsbewijzen Recreatieruiter (srr-nederland.nl) heb ik het verkeersgedeelte gemaakt van de lesboeken voor het ruiter- en koetsiersbewijs.

Voor de Stichting Verkeersopleiding Nederland te Amsterdam heb ik eveneens leermiddelen ontwikkeld. Gedurende enkele jaren heb ik bovendien theorie- en praktijkles gegeven aan en examens afgenomen van taxichauffeurs ten behoeve van hun bevoegdheid tot medegebruik van de vrije tram- en busbanen in Amsterdam.

Voor CCV (divisie CBR) heb ik als freelancer de richtlijn ontwikkeld voor het Amsterdamse taxi-examen op de vrije tram- en busbanen en vragen gemaakt voor het landelijke taxi-examen. Op diverse locaties heb ik drie jaar lang mondeling taxi-examens afgenomen.

Voor het project Verkeerseducatie Jongeren van Veilig Verkeer Nederland heb ik in een pool van rijinstructeurs les gegeven op diverse middelbare scholen in de provincie Utrecht.

Ik ben ruim twintig jaar bestuurslid van Veilig Verkeer Nederland, afdeling Stichtse Vecht geweest. Vanuit die hoedanigheid heb ik in samenwerking met de gemeente Maarssen en de Stichting Welzijn Ouderen (SWOM) ruim 10 jaar lang rijwaardigheidsritten voor senioren in Maarssen georganiseerd en afgenomen.

Toen de Rotterdamse Taxicentrale (RTC) in 2003 op een nieuw ritdistributiesysteem overstapte heb ik de gebruikershandleiding mogen schrijven en ruim 800 chauffeurs opgeleid om daarmee te leren werken.

Irma van den Berg 2todrive RIS CRKBO Keurmerk Autisme Autisme en ADHD Spectrum Nederland