Logo2

DE STOPTRONIC

Remdrukverdeling
Bij de eerste rijlessen is het soms lastig om goed te leren remmen, want hoe hard moet je het pedaal nu intrappen en vooral op welk moment? Waarnemen is niet alleen zien en horen, maar ook voelen en dat is precies waar de stoptronic je bij helpt.
Het is een handig hulpmiddel om inzicht te krijgen in het versnellen, vertragen, remmen en stoppen. Je leert heel goed in te schatten op welk moment je het gas moet loslaten en wanneer je moet beginnen met remmen zodat je vanzelf leert aan te voelen hoeveel remdruk je precies moet geven.
Met de STOPTRONIC leer je tijdig op de verkeerssituatie te anticiperen. Je verkeersgedrag wordt zo positief beïnvloed wat de verkeersveiligheid ten goede komt.

Het is ook beter voor het milieu. Door brandstof te verbranden wordt warmte omgezet in bewegingsenergie en krijgt het voertuig snelheid (acceleratie). Tijdens het remmen wordt deze bewegingsenergie weer omgezet in warmte (deceleratie).
Onnodig gas geven en remmen verhoogt het brandstofverbruik. Dat is een verspilling van energie, het is slecht voor het milieu en kost dus meer dan alleen geld!

De STOPTRONIC beschikt over twee kolommen: de ene toont de actuele versnelling en vertraging terwijl de andere steeds de hoogst gemeten waarde toont. Een prettig hulpmiddel voor de beginnende leerling die hiermee zijn eigen rijstijl kritisch kan beoordelen.


Irma van den Berg 2todrive RIS CRKBO Keurmerk Autisme Autisme en ADHD Spectrum Nederland