Logo2

Trainingen aan diverse doelgroepen

Gratis training milieubewust rijden (HNR)
Ouders of begeleiders van bij ons ingeschreven leerlingen kunnen zich GRATIS inschrijven voor een avondvullende theoretische training milieubewust rijden. Zo krijgt hun zoon of dochter het bij mij aangeleerd. Voor de zoon of dochter is het de enige manier van autorijden, maar voor de ouders is dit het NIEUWE rijden. Vroeger waren er immers carburateurmotoren die om een heel andere rijstijl vroegen. Bij voldoende aanmeldingen vinden deze trainingen twee- tot driemaal per jaar plaats.

ASS en AD(H)D
Naast coach voor beelddenkende rijlesleerlingen ben ik speciaal getraind en bevoegd om leerlingen met stoornissen in het autismespectrum en ad(h)d maar ook leerlingen met faalangst te begeleiden.
Zij krijgen uitgebreide en ondersteunende feedback tijdens de rijlessen die volgens de methode 'Rijopleiding in stappen' worden aangeboden.

Training aan rijinstructeurs en CBR examinatoren
In opdracht en onder auspiciën van Spectrum Brabant, een landelijk netwerk van hulpverleners op het gebied van zorg, onderwijs, arbeid en vrije tijd, mocht ik in 2012 en in 2014 een kleine vierhonderd CBR (AA) examinatoren trainen om bij het rijexamen beter te kunnen omgaan met kandidaten met autisme en ad(h)d.
Tussen 2011 en 2013, eveneens onder auspiciën van Spectrum Brabant en sinds 2014 voor de Verkeers Academie, gaf ik training aan collega-rijinstructeurs in het tijdens de rijles omgaan met autisme en ad(h)d.

Instructeur OGS+ (Optische- en geluidssignalen op voorrangsvoertuigen)
Sinds 2019 heb ik mijn bevoegdheid instructeur OGS+ behaald. Dit betekent dat ik les mag geven in voorrangsvoertuigen met optische- en geluidssignalen, in zowel lichte als zwaardere voorrangsvoertuigen.

Docent RIS 2.0
In 2022 heb ik het CBR examen RIS-docent 2.0 gehaald. Dit betekent dat ik rijinstructeurs mag opleiden tot RIS-instructeur en dat ik rijinstructeurs die al RIS instructeur 1.0 zijn bijscholing mag geven.

Irma van den Berg 2todrive RIS CRKBO Keurmerk Autisme Autisme en ADHD Spectrum Nederland