Logo2

2toDrive

In eerste instantie werd het begeleid rijden ingevoerd als proef met een looptijd van maximaal zes jaar. In deze periode liet de minister onderzoeken of begeleid rijden bijdraagt aan de verkeersveiligheid. Intussen is begeleid rijden definitief ingevoerd als 2ToDrive.

Onder begeleiding autorijden
Onder begeleiding rijden houdt in dat jongeren vanaf 16,5 jaar rijles kunnen volgen en vanaf 17 jaar rijexamen mogen doen. Dat is een normaal, regulier en volwaardig examen en het levert een normaal rijbewijs op. Het rijbewijs wordt op de 18e verjaardag dus niet omgezet in een 'echt' of een permanent rijbewijs. Tot hun 18e verjaardag mogen de geslaagde 17 jarigen echter alleen onder begeleiding van een ervaren bestuurder de weg op en niet in het buitenland rijden. Jij bepaalt wie je als coach kiest, maximaal vijf personen. De RDW onderzoekt of de coach aan de 'eisen' voldoet en als blijkt dat de door jou opgegeven persoon aan de eisen voldoet, kun je hem inschakelen. Je krijgt dan een zogenaamde begeleiderpas met daarop de namen van deze personen.

Ervaren begeleider
Een coach moet minimaal 5 jaar in het bezit zijn van een personenautorijbewijs (rijbewijs B) en minimaal 27 jaar oud zijn. Het hoeft geen professionele rijinstructeur te zijn (mag wel) en er hoeft geen dubbele bediening in de lesauto te zijn aangebracht. Begeleiders mogen geen 'alcohol-in-het-verkeer-verleden' hebben.

De begeleider heeft slechts een coachende rol en verricht geen bestuurdershandelingen. Het is niet toegestaan dat deze begeleider de 17 jarige automobilist gebruikt als BOB; de begeleider mag zelf dus ook niet onder invloed zijn.

Het is niet toegestaan dat de 17 jarige bijvoorbeeld als chauffeur op vakantie in het buitenland fungeert. 2toDrive geldt alleen in Nederland.

Als je betrapt wordt op het rijden zonder coach dan wordt je rijbewijs direct ingenomen door de politie en mag je niet meer verder rijden. Je moet dan vanaf je 18de verjaardag opnieuw theorie- en praktijkexamen doen om weer aan een rijbewijs te komen.

Proef begeleid rijden in Duitsland
In Duitsland hebben jonge bestuurders die met 17 jaar slaagden en tot hun 18e werden begeleid 30% minder ongelukken veroorzaakt, 20% minder overtredingen begaan en minder vaak onder invloed van alcohol of drugs gereden.

De Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid heeft uitgerekend dat begeleid rijden vanaf 17 jaar in Nederland 16 verkeersdoden per jaar kan voorkomen.

Bronnen: BOVAG/CBR/Ministerie van I & M

Irma van den Berg 2todrive RIS CRKBO Keurmerk Autisme Autisme en ADHD Spectrum Nederland